מדריך קשר של איי.בי.בי. - אנשי קשר בישראל

מדריך פרטי קשר של איי.בי.בי עוזר לך למצוא אנשי קשר למכירות ושירותים של מוצרים מסוימים במדינה שלך

מדינה שבה את/ה נמצא/ת:


קבוצת המוצרים
סוג הפניה
מערכת לניהול היצור מכירותשירותלפורטל
מערכות בקרהמכירותשירותלפורטל
מערכות הינע למנועי חשמל, ממיריםמכירותשירותלפורטל
תשתית טעינה לרכבים חשמליםמכירותשירותלפורטל
ציוד מתח עליון (>~50 kV)מכירותשירותלפורטל
(<~1kV) ציוד מתח נמוךמכירותשירותלפורטל
ציוד מדידהמכירותשירותלפורטל
ציוד מכאני לתחנות מיתוגמכירותשירותלפורטל
(~1-50 kV) ציוד מתח גבוה מכירותשירותלפורטל
ציוד למטלורגיהמכירותשירותלפורטל
מנועים וגנרטוריםמכירותשירותלפורטל
אלקטרוניקת הספקמכירותשירותלפורטל
ממסרי הגנה למתח גבוה ועליוןמכירותשירותלפורטל
ציוד הצמדה לחשמלמכירותשירותלפורטל
רובוטיםמכירותשירותלפורטל
מוליכים למחצה לאלקטרוניקת הספקמכירותשירותלפורטל
רכיבים לשנאיםמכירותשירותלפורטל
שנאיםמכירותשירותלפורטל
מגדשי טורבומכירותשירותלפורטל
מערכות אל ספק וגיבוי הספקת חשמלמכירותשירותלפורטל
Last edited 2017-06-06
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • להדפיס
   • לשלוח
  seitp161 ff9c0c4aa3c2fda9c1257b120036285b