ציוד ABB לפרויקט אגירה שאובה בגלבוע

2015-06-22 - ABB ישראל חתמה על חוזה לאספקת חבילה של ציוד מתח עליון עבור תחמ"ש 161 ק"ו של תחנת הכוח בגלבוע. תחנת אגירה זו הולכת להיות תחנת הכוח הראשונה במדינה המאפשרת אגירת אנרגיה ע"י שאיבת מים וזמינה לשימוש בעת הצורך . התקציב הכולל של הפרויקט הוא 1.4 מיליארד ש"ח. תחנת הכוח, הממוקמת כ -60 קילומטר ממזרח לחיפה, תהיה פעילה בשנת 2018, ותגדיל את קיבולת ייצור החשמל המותקנת במדינה ב -2.5%, אשר יתרום להגדלת אמינות אספקת חשמל ויספק כלי חשוב לשליטה בביקוש ויצור חשמל.


אגירה שאובה היא שם לאנרגיה הנשמרת כאנרגיה פוטנציאלית, בדרך כלל על ידי שאיבת מים ממאגר תחתון למאגר גבוה יותר. כאשר יש צורך באנרגיה, המים מהמאגר הגבוה יותר משוחררים והאנרגיה הפוטנציאלית הופכת לאנרגיה קינטית.
הזמינות להפקת אנרגיה חשמלית באמצעות שיטות שונות (כגון: מנועי בעירה פנימיים/חיצוניים, ביקוע גרעיני, מערכים סולריים, טורבינות רוח, וכו') לעתים קרובות לא מתאימה לעיתוי כאשר יש צורך באנרגיה.

שיטת האגירה השאובה נחשבת לאנרגיה ירוקה שאינה גורמת לזיהום הסביבה. היא מאפשרת שימוש באנרגיה חשמלית עודפת כאשר אין בה צורך ושימוש באנרגיה בזמנים בהם יש גירעון של חשמל זמין.

כמה מהמאפיינים העיקריים של הפרויקט:
 • כל המבנים של תחנת הכח יהיו ממוקמים מתחת לאדמה. במהלך הבנייה יחפרו 6 ק"מ של מנהרות, אולם ייצור חשמל תת-קרקעי, ו- 500מ' של פיר אנכי עמוק.
 • התפוקה הכוללת של התחנה תהיה 300MW ותופק על ידי שתי טורבינות כאשר כ"א יפיק 150MW.אחסון המים יהיה בשני מאגרים, כל אחד בקיבולת של 2.5 מיליון מ"ק. הצינור שיוביל את המים יהיה בקוטר של 4.5 מטר.
 • אחסון המים יהיה בשני מאגרים, כל אחד בקיבולת של 2.5 מיליון מ"ק. הצינור שיוביל את המים יהיה בקוטר של 4.5 מטר.
  במהלך שעות שפל, אגירה שאובה משתמשת באנרגיה מתחנות כוח אחרות כדי להעביר מים למאגר אחסון גבוה. במים המאוחסנים ישתמשו מאוחר יותר להפקת חשמל בשעות שיא. זה עוזר להפחתת עלות התפעול הכוללת של ייצור חשמל ורמות התפוקה המשתנה ממקורות כוח שונים.

  חוזה זה ממחיש את המחויבות של ABB לתמיכה במשק האנרגיה בישראל, המספקת פתרונות למקורות אנרגיה מתחדשים ונקיים.

    • Twitter
    • Facebook
    • LinkedIn
    • Weibo
    • להדפיס
    • לשלוח
   seitp202 e5e1b2f833cd9c3bc1257e6800473c7e