תוכנית חדשנית לשדרוג ממסרי הגנה – Relay Retrofit Program

2015-06-25 - החלפת ממסר הגנה בן 20 שנה עלולה להיות משימה לא פשוטה כלל. לפרויקט שדרוג ותחזוקה מונעת בשיטות המסורתיות יידרשו מספר שבועות להנדסה, התקנה, בדיקה והכנסה לניצול. חברת ABB ישראל שמחה להשיק תכנית מהפכנית לשדרוג ממסרי הגנה נבחרים במהירות ובקלות.


חטיבת הגנות ואוטומציה למערכות מתח גבוה אשר החלה את פעילתה בישראל בשנת 1996, הינה מרכז הנדסי שהוסמך ע"י הנהלת ABB העולמית למתן שירותי הנדסה מקומיים וביצוע פרויקטים. צוות החטיבה כולל מהנדסי הגנות והכנסה לניצול ומהנדסי אפליקציות אשר אחראים לפיתוח פתרונות ייעודיים, בדיקתם ויישומם עד לשלב חשמול המתקנים.

לאורך השנים יושמו בהצלחה עשרות פרויקטים ונצבר נסיון עשיר בתחומי ההגנות, מערכות העברה, מערכות איסוף נתונים (SCADA) ובתחומי התקשורת. טווח הפרויקטים שבוצעו רחב מאוד וכולל פרויקטים קטני היקף עם רכיבי הגנה פשוטים ועד תחנות כח של חברת החשמל, ותחנות משנה של 420KV הכוללים ממסרי הגנה מתקדמים בתקן IEC 61850. יתר על כן, מבוצעים פרויקטים לתחזוקה מונעת ושדרוג מערכות ישנות המבטיחים את שיפור האמינות של מתקני החשמל תוך צמצום זמן ההשבתה של המערכת. חברתABB  השיקה בימים אלה תוכנית חדשנית לשדרוג ממסרי הגנה נבחרים במהירות ובקלות.

החלפת ממסר הגנה בן 20 שנה עלולה להיות משימה לא פשוטה כלל, לפרויקט שדרוג ותחזוקה מונעת בשיטות המסורתיות יידרשו מספר שבועות להנדסה, התקנה, בדיקה והכנסה לניצול.תוכנית השדרוג כוללת את ממסר ההגנה החדש ואת כל האביזרים הנדרשים לשדרוג כגון:

  - כלי תוכנה חדשני Migration Support Tool, היוצר העתק מדויק של הפרמטרים בממסר ההגנה הישן, ונעזר בנתונים אלה לצורך הגדרת ממסר ההגנה החדש.

  - חיווט מוכן עם צמה המותאמת לכניסות/יציאות של הממסר הישן והחדש, כולל סימונים ברורים למזעור טעויות.

  - כלים ופנלים מיוחדים להתאמת תא המתח הנמוך לממסר ההגנה החדש.


  - כלי בדיקה והרצה ייחודי לסדרתRelion®  שבעזרתו כל הפונקציות הבסיסיות של ממסר ההגנה החדש יכולות להיבדק בצורה קלה ופשוטה.

 במקום מספר שבועות, תידרש כשעה אחת לביצוע שדרוג לממסר הגנה אחד. תוכנית השדרוג מבטיחה את שיפור האמינות של מתקני החשמל וצמצום זמן ההשבתה של המערכת. התוכנית פותחה עבור ממסרי הגנה נבחרים מסדרות SPACOM.

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • להדפיס
   • לשלוח
  seitp202 33de13bdfa8c5cb2c1257e6c0046477b